สมัครบอลออนไลน์

สมัครบอลออนไลน์ LivaNova Plc, Medtronic Plc, Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Merit Medical Systems Inc., Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., LivaNova Plc, Medtronic Plc, Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Merit Medical Systems Inc., Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., LivaNova Plc, Medtronic Plc, Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Merit Medical Systems Inc., ไมโครพอร์ตวิทยาศาสตร์คอร์ป, OrbusNeich แพทย์ จํากัด, Shree Pacetronix จํากัด, TTK เฮลธ์แคร์ จํากัด และวีนัสเมดเทคหางโจวอิงค์

แม้ว่าความชุกที่เพิ่มขึ้นของความผิดปกติของหัวใจจะมีโอกาสเติบโตอย่างมาก, ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฝังของอุปกรณ์เทียมหัวใจจะท้าทายการเติบโตของผู้เข้าร่วมตลาด. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสผู้ขายในตลาดควรมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาตําแหน่งของพวกเขาในกลุ่มที่เติบโตช้า ดูตัวอย่างรายงานที่นี่

The cardiac prosthetic devices market is segmented as below:

Product
Prosthetic Heart Valves
Implantable Pacemakers
The prosthetic heart valves segment will record the maximum growth in the market during the forecast period. Factors such as the rise in the procedural volume, growing prevalence of valvular heart disease, and growing older adult population across various regions such as Europe are driving the growth of the segment.

Geography
North America
Europe
Asia
Rest Of World (ROW)
The cardiac prosthetic devices market in North America is growing significantly. The region will account for 42% of the market growth over the forecast period. The rise in the adoption of tissue valves, the increase in the adoption of MI procedures, and the growing geriatric population are driving the growth of the regional market. Technavio presents a detailed picture of the market by the way of study, synthesis, and summation of data from multiple sources. Our cardiac prosthetic devices market report covers the following areas:

Cardiac Prosthetic Devices Market Size
Cardiac Prosthetic Devices Market Trends
Cardiac Prosthetic Devices Market Industry Analysis
Cardiac Prosthetic Devices Market 2022-2026: Vendor Analysis

We provide a detailed analysis of around 25 vendors operating in the cardiac prosthetic devices market. Backed with competitive intelligence and benchmarking, our research reports on the cardiac prosthetic devices market are designed to provide entry support, customer profile, and M&As as well as go-to-market strategy support.

Cardiac Prosthetic Devices Market 2022-2026: Key Highlights

CAGR of the market during the forecast period 2022-2026
Detailed information on factors that will assist cardiac prosthetic devices market growth during the next five years
Estimation of the cardiac prosthetic devices market size and its contribution to the parent market
Predictions on upcoming trends and changes in consumer behavior
The growth of the cardiac prosthetic devices market
Analysis of the market’s competitive landscape and detailed information on vendors
Comprehensive details of factors that will challenge the growth of cardiac prosthetic devices market vendors
Related Reports:

Prosthetic Heart Valves Market by Product and Geography – Forecast and Analysis 2022-2026
Heart Attack Diagnostics Market by End-User and Geography – Forecast and Analysis 2022-2026
Cardiac Prosthetic Devices Market Scope

Report Coverage

Details

Page number

120

Base year

2021

Forecast period

2022-2026

Growth momentum & CAGR

Accelerate at a CAGR of 8.02%

Market growth 2022-2026

USD 5.87 billion

Market structure

Fragmented

YoY growth (%)

7.42

Regional analysis

North America, Europe, Asia, and Rest of World (ROW)

การดําเนินการสนับสนุนตลาด

อเมริกาเหนือที่ 42%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี สหราชอาณาจักร และจีน

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่มีประวัติ

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดหลัก, ตัวกระตุ้นและอุปสรรคการเติบโตของตลาด, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบของ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, และการวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาคาดการณ์.

ขอบเขตการปรับแต่ง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้

สารบัญ:

1 บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 01: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 02: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 03: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิลักษณะตลาดโลก
นิทรรศการ 04: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 05: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการแบ่งส่วนตลาดตามผลิตภัณฑ์
นิทรรศการ 06: บทสรุปผู้บริห6 ภาพรวมลูกค้า

6.1 ภาพรวมภูมิทัศน์ของลูกค้า
การจัดแสดง 37: การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาวงจรชีวิตตะกร้าสินค้าของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อ
7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 38: แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 39: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 40: แผนภูมิเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 41: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
7.3 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 42: แผนภูมิอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 43: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 44: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 45: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.4 ทวีปยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 46: แผนภูมิยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 47: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 48: แผนภูมิยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 49: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.5 เอเชีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 50: แผนภูมิเกี่ยวกับเอเชีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการที่ 51: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเอเชีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 52: แผนภูมิเอเชีย – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 53: ตารางข้อมูลเอเชีย – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.6 ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (ROW) – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 54: แผนภูมิเกี่ยวกับส่วนที่เหลือของโลก (ROW) – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 55: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เหลือของโลก (ROW) – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 56: แผนภูมิเกี่ยวกับส่วนที่เหลือของโลก (ROW) – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการที่ 57: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เหลือของโลก (ROW) – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.7 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
จัดแสดง 58: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 59: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
Exhibit 60: Chart on US – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 61: Data Table on US – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.8 Germany – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 62: Chart on Germany – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 63: Data Table on Germany – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 64: Chart on Germany – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 65: Data Table on Germany – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.9 UK – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 66: Chart on UK – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 67: Data Table on UK – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 68: Chart on UK – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 69: Data Table on UK – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.10 China – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 70: Chart on China – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 71: Data Table on China – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 72: Chart on China – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 73: Data Table on China – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.11 Canada – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 74: Chart on Canada – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 75: Data Table on Canada – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 76: Chart on Canada – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 77: Data Table on Canada – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.12 Market opportunity by geography
Exhibit 78: Market opportunity by geography ($ million)
8 Drivers, Challenges, and Trends

8.1 Market drivers
8.2 Market challenges
8.3 Impact of drivers and challenges
Exhibit 79: Impact of drivers and challenges in 2021 and 2026
8.4 Market trends
9 Vendor Landscape

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การจัดแสดง 80: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 81: ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
การจัดแสดง 82: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ผู้ขายที่ได้รับความคุ้มครอง
การจัดแสดง 83: ผู้ขายได้รับความคุ้มครอง
10.2 การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
การจัดแสดง 84: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งและการจําแนกประเภทของผู้ขาย
10.3 ห้องปฏิบัติการของบริษัทแอ๊บบอต
นิทรรศการ 85: ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต – ภาพรวม
นิทรรศการ 86: ห้องปฏิบัติการของบริษัทแอ๊บบอต – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 87: ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 88: ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการที่ 89: ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.4 ไบโอโทรนิก SE และ Co KG
การจัดแสดง 90: BIOTRONIK SE และ Co KG – ภาพรวม
นิทรรศการ 91: BIOTRONIK SE และ Co KG – สินค้า / บริการ
นิทรรศการ 92: BIOTRONIK SE และ Co KG – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.5 บอสตันไซแอนซ์คอร์ป
จัดแสดง 93: บอสตันวิทยาศาสตร์คอร์ป – ภาพรวม
จัดแสดง 94 : บอสตันวิทยาศาสตร์คอร์ป — กลุ่มธุรกิจ
จัดแสดง 95 : บอสตันวิทยาศาสตร์คอร์ป — ข่าวสําคัญ
จัดแสดง 96 : บอสตันวิทยาศาสตร์คอร์ป — ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 97 : บอสตันวิทยาศาสตร์คอร์ป — โฟกัสส่วนาร – แผนภูมิการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
นิทรรศการ 07: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
นิทรรศการ 08: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับการวางตําแหน่งตลาดผู้ขาย
2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด
นิทรรศการ 09: ตลาดหลั10.6 โคลิบรีลิ้นหัวใจ LLC
การจัดแสดง 98: วาล์วหัวใจ Colibri LLC – ภาพรวม
นิทรรศการ 99: Colibri ลิ้นหัวใจ LLC – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
จัดแสดง 100: Colibri ลิ้นหัวใจ LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.7 ไครโอไลฟ์ อิงค์
นิทรรศการ 101: Cryolife อิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 102: Cryolife Inc. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 103: Cryolife Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 104: Cryolife Inc. – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.8 เอ็ดเวิร์ดไลฟ์ไซเอนซ์คอร์ป
จัดแสดง 105: เอ็ดเวิร์ด Lifesciences คอร์ป – ภาพรวม
จัดแสดง 106 : เอ็ดเวิร์ด Lifesciences คอร์ป — กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 107: เอ็ดเวิร์ด Lifesciences คอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 108 : เอ็ดเวิร์ด Lifesciences คอร์ป — โฟกัสส่วน
10.9 Lepu เทคโนโลยีการแพทย์ปักกิ่ง จํากัด
นิทรรศการ 109: Lepu เทคโนโลยีการแพทย์ปักกิ่ง จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 110: Lepu เทคโนโลยีการแพทย์ปักกิ่ง จํากัด – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 111: Lepu เทคโนโลยีการแพทย์ปักกิ่ง จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.10 บริษัท ลิวาโนวา จํากัด (มหาชน)
นิทรรศการ 112: บริษัท ลิวาโนวา จํากัด (มหาชน) – ภาพรวม
การจัดแสดง 113: บริษัท ลิวาโนวา จํากัด (มหาชน) – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 114: บริษัท ลิวาโนวา จํากัด (มหาชน) – Key Offering
นิทรรศการ 115: บริษัท ลิวาโนวา จํากัด (มหาชน) – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.11 บริษัท เมดโทรนิค จํากัด (มหาชน)
การจัดแสดง 116: บริษัท เมดโทรนิค จํากัด (มหาชน) เว็บ SBOBET ภาพรวม
การจัดแสดง 117: บริษัท เมดโทรนิค จํากัด (มหาชน) – กลุ่มธุรกิจ